Venteliste og medlemskap

Tildeling av parsellhage på Egebergløkka skjer etter ansennitet på ventelista. Ventelista er lang, og en må regne med at det vil ta flere år fra påmelding til en får tildelt parsell.

For en oversikt over parsellhagene i Oslo med kontaktopplysninger, se http://www.parsellhager.no/index.php/parsellhager-i-oslo

Henvendelser om å bli oppført på venteliste sendes kan sendes til e-postadressen egeberglokka@yahoo.no. Oppgi navn, adresse og telefonnummer.

Hvem kan stå på venteliste?

For å kunne stå på venteliste til parsellhage på Egeberløkka må søker bo innenfor Ring 2 i Oslo og ikke ha tilgang til egen hage. Dette gjelder også for å få tildelt hage. Siden det er flere års ventetid og mange erfaringsmessig  flytter eller får andre preferanser i løpet av ventetiden vil de som står på listen bli kontaktet med jevne mellomrom  og bedt om å bekrefte sin interesse.

Om å drive parsellhage

Den som får parsellhage på Egebergløkka får en unik mulighet til å realisere sin hage- og dyrkingsinteresse - midt i byen. Å drive en parsellhage er en flott og givende aktivitet og mange av oss som er så heldige å ha parsellhage nærmest "bor" i hagen det meste av sommerhalvåret. For deg som står på venteliste eller vurderer å søke kan det imidlertid være greit å vite at det også er en tid- og arbeidskrevende hobby som medfører forpliktelser. Først og fremst er det krav til medlemmene om at hagen skal brukes til å dyrke noe og at den skal vedlikeholdes aktivt. Det innebærer blant annet å holde problemugress i sjakk slik at det ikke sprer seg til naboer. I praksis betyr dette at en må være til stede jevnlig gjennom vekstsesongen. Pleier du å reise bort flere uker hver sommer, så er parsellhage på Egebergløkka dermed trolig ikke noe for deg. Andre forpliktelser er at du må delta på dugnader to ganger i året og at du må være villig til å ta deg styreverv i løpet av den tiden du er medlem. 
Den som leier parsell må drive den selv og kan ikke overlate driften til andre.

For mer detaljert informasjon om medlemskap og om drift av parsellaget, se siden
Om oss