Vedtekter

Vedtektene for Egebergløkka parsellag kan lastes ned her:

Vedtekter for Egebergløkka parsellag (PDF)

God parsellskikk - råd og retningslinjer for parsellantene (PDF)