Styret i Egebergløkka parsellag 2019-2020

Cathrine Gøransson - leder

Helle Høiness - sekretær

Preben Henriksen - kasserer

Torhild Sager - medlem

Kontakt: egeberglokka@yahoo.no